top of page

KONU VE KAPSAM

Konu ve Kapsam

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK

Tıp

Veteriner Hekimliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

​İç Hastalıkları
Alerji Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Nefroloji
Romatoloji
İş ve Meslek Hastalıkları
İmmünoloji
Hematoloji
Geriatri
Tıbbi Onkoloji
Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Alerjik Göğüs Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Nöroloji
Psikiyatri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Alerjisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Neonatoloji
Genetik
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk İmmünolojisi
Yoğun Bakım
Çocuk Psikiyatrisi
Dermatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
Genel Cerrahi
Gastroentroloji Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
El Cerrahisi
Üroloji
Çocuk Ürolojisi
Androloji
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
Perinatoloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Algoloji
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Nöroradyoloji
Girişimsel Radyoloji
Pediyatrik Radyoloji
Nükleer Tıp
Tıbbi Patoloji
Sitopatoloji
Dermatopatoloji
Nöropatoloji
Tıbbi Genetik
Klinik Sitogenetik
Klinik Moleküler Genetik
Klinik Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
Viroloji
İmmünoloji
Mikoloji
Tıbbi Farmakoloji
Toksikoloji
Spor Hekimliği
Askeri Sahra Hekimliği
Hava ve Uzay Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 
Acil Tıp
Adli Tıp
Toksikoloji
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
Çevre Sağlığı
İşyeri Hekimliği
Okul Hekimliği
Fizyoloji
Aile Hekimliği
Anatomi
Embriyoloji ve Histoloji

KONU VE KAPSAM

HEMŞİRELİK & EBELİK

Hemşirelik

Ebelik

Hemşirelikte Yönetim
Hemşirelik Esasları
İç Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği 
İş Sağlığı Hemşireliği

SAĞLIK BİLİMLERİ & İLGİLİ ALANLAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Dil ve Konuşma Terapisi
Ergoterapi

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Veteriner Hekimliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Odyoloji

​Sağlık Hizmetleri
Sağlık ve Spor
Sağlık Bilişimi
Sağlık Fiziği
Sağlık Ekonomisi
Ortez ve Protez
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
Hareket ve Antrenman 
Spor Sağlık Bilimleri 
Spor Yönetim Bilimleri 

Fizik Tedavi

Beslenme ve Diyetetik 

Gıda Güvenliği 

Tarım

Ziraat

* Yukarıdaki alanlar, alt alanları ve ilgili tüm konulardaki bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

** Çalışmanızın kongre kapsamına girip girmediğini öğrenmek için acharakacongress@gmail.com  adresine mail atabilir, 0543 671 0123 adlı numaraları arayabilirsiniz. 

bottom of page